KAIZEN™ Award

KAIZEN™ Award

KAIZEN™ Award to program, który powstał, aby pomóc ocenić wydajność oraz wskazać ulepszenia potrzebne do uzyskania lepszych wyników. Zawiera on ogólne ramy, umożliwiające każdej organizacji, niezależnie od wielkości i sektora, ocenę jej obecnego poziomu doskonałości. Celem KAIZEN™  Award jest nagrodzenie najlepszej organizacji za jej wybitne i skuteczne wdrażanie zasad i praktyk KAIZEN™. 

Nagrody KAIZEN™ Award dzielą się na lokalne oraz globalne. Jednostki biznesowe Kaizen Institute, działające na całym świecie, nominują zwycięzcę swojej lokalnej nagrody KAIZEN™ Award do nagrody Global KAIZEN™ Award. Obecnie aż 13 krajów prowadzi swoje lokalne edycje, są to: Brazylia, Chile, Kolumbia, Finlandia, Niemcy, Indie, Włochy, Meksyk, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Tajlandia oraz oczywiście Polska. 

W tym roku Kaizen Institute Poland ma zaszczycony ogłosić szóstą edycję KAIZEN™ Award Poland i uhonorować prestiżową nagrodą kolejne doskonałe przedsiębiorstwa działające w Polsce za ich innowacyjną oraz efektywną realizację praktyk KAIZEN™ w kategorii: Excellence in Applying KAIZEN™ Principles. Organizacje są oceniane pod kątem dojrzałości stosowanych rozwiązań wspierających Transformację KAIZEN™. Ocena oparta na obserwacji jest przeprowadzana przez doświadczonych asesorów w siedzibie Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania pięciu zasad KAIZEN™:

1. Kreowanie wartości dla Klienta

 1. Organizacja zna potrzeby Klientów według segmentów rynku.
 2. Organizacja jest zaangażowana w jakość i spełnianie oczekiwań Klientów

2. Zarządzanie przepływem

 1. Liderzy wiedzą jak projektować, tworzyć, zarządzać i ulepszać procesy.
 2. Pracownicy rozumieją pojęcia muda (marnotrawstwo), mura (nieregularność) and muri (nadmierne przeciążenie).

3. Orientacja na gemba

 1. Miejsce pracy jest zorganizowane pod kątem wydajności, zarządzanie wizualne służy uwidocznieniu marnotrawstwa, standardów i zachowań pracowników.
 2. Liderzy udają się na miejsce pracy, aby z pierwszej ręki zrozumieć problemy

4. Wzmacnianie ludzi

 1. Cele biznesowe są wdrażane kaskadowo w całej organizacji.
 2. Wszyscy liderzy dzielą się umiejętnościami KAIZEN™ i odwzorowują sposób myślenia KAIZEN™, rozwijając swoje zespoły.

5. Przejrzystość danych, liczb i faktów

 1. Decyzje dotyczące zarządzania są oparte na długoterminowej wizji.
 2. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów opiera się na rzeczywistych danych z gemba.

  Udział w konkursie pozwala na dokonanie całościowego przeglądu swojej organizacji w zakresie Ciągłego Doskonalenia, wymianę doświadczeń, możliwość zobaczenia jak firmy na całym świecie radzą sobie ze wdrażaniem praktyk KAIZEN™ oraz jakie efekty uzyskują.

  Poza nominacją do Globalnej nagrody KAIZEN™ Award  zwycięski projekt otrzymuje przepiękną, unikatową statuetkę. 

   

  Statuetka każdorazowo jest ręcznie wykonywana i sprowadzana z Holandii. Pomysł na unikatową statuetkę dedykowaną specjalnie nagrodzie KAIZEN™ Award zrodził się w Kaizen Institute Netherlands, gdzie jeden z naszych kolegów przyjrzał się asortymentowi pracowni Bronzenbeeldenwinkel.nl. 

  Bronze Sculptures Shop to pracownia działająca na terenie Holandii specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości posągów z brązu. Posiadają bardzo obszerną kolekcję rzeźb artystycznych składającą się z 2000 pięknych rzeźb z brązu. 

  Wspólnymi siłami artystów i naszych kolegów z Kaizen Institute Netherlands opracowano statuetkę w taki sposób, aby Kaizen Institute mógł uzyskać unikalne prawa do nagrody. Proces tworzenia statuetki rozpoczyna się od stworzenia przez artystę model woskowy na podstawie projektu. Gdy model woskowy jest gotowy, na jego podstawie opracowywana zostaje forma, w której można odlać stop. Po całkowitym utwardzeniu posąg można pokryć warstwą brązu. Odbywa się to poprzez zanurzanie go kolejno w wannach. Po wyschnięciu posąg może być wykończony przez rzeźbiarza poprzez piaskowanie oraz polerowanie. Wreszcie posąg jest patynowany, aby uzyskać jeszcze piękniejszy efekt. Na koniec figurę umieszcza się na postumencie z naturalnego kamienia, wykonanym z granitu lub marmuru, aby podkreślić kunszt i naturalność.

  Więcej informacji o KAIZEN™Award: KAIZEN™ Award Poland

  Recent Posts

  KAIZEN™ Award
  Transformacja, czyli przemyślenia o czynnikach sukcesów i porażek
  Wsparcie Strategii KAIZEN™ do osiągnięcia długoterminowych celów organizacji
   
  arrow up