Co to jest KAIZEN™

Definicja KAIZEN™

Ponad 30 lat temu Masaaki Imai wydał przełomową książkę „KAIZEN™: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii". Dzięki tej książce w świecie zachodnim wprowadzono termin KAIZEN™. Dzisiaj KAIZEN™ jest uznawany na całym świecie za ważny filar długoterminowej strategii konkurencyjnej organizacji. Od czasu wprowadzenia tego terminu, jako systematycznego podejścia do doskonalenia biznesu, firmy, które wdrażają KAIZEN™ nieustannie uzyskują lepsze wyniki.

„KAIZEN™ oznacza poprawę. Co więcej, oznacza to ciągłe doskonalenie życia osobistego, życia społecznego i zawodowego. Stosowanie KAIZEN™ w miejscu pracy oznacza ciągłe doskonalenie z udziałem wszystkich - zarówno menedżerów, jak i pracowników.” Masaaki Imai, założyciel Kaizen Institute

Definicja KAIZEN™

Masaaki Imai, Założyciel Kaizen Institute

KAI = ZMIANA

ZEN = NA LEPSZE

Doskonalimy świat
Wszyscy, Wszędzie, Codziennie -
Droga KAIZEN™

KAIZEN™ oznacza "Zmianę na lepsze"

Istota KAIZEN™

Istnieje 5 podstawowych zasad KAIZEN™, które są wbudowane w każde narzędzie KAIZEN™ i każde zachowanie KAIZEN™:

Poznaj swojego Klienta, pozwól mu "płynąć", idź do Gemba, wzmacniaj ludzi i bądź transparentny.

Wdrożenie tych 5 zasad w każdej organizacji ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnej kultury ciągłego doskonalenia i wyznaczenia punktu zwrotnego w rozwoju jakości, wydajności i zarządzania pracą.

KAIZEN™ Core info picture

Pobrania pdf
O nas Kaizen Institute
arrow up