Proces Poprawy (Projekt Lean)

 

Bez względu na sektor, nasi Klienci oczekują następujących efektów:

 

  • niezawodnych procesów
  • wyższego poziomu usług
  • krótkich terminów realizacji
  • zwiększonego kapitału obrotowego
  • wyższej jakości
  • redukcji kosztów

 

Kaizen Institute wykorzystuje zestaw sprawdzonych metod i narzędzi w celu zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia wartości dla Klienta. Metoda ta została zastosowana na całym świecie, w każdym sektorze gospodarki. Całość zebrana jest w modelu narzędziowym Kaizen Management System (KMS).

 

Poprawa terminów realizacji, produktywności, zapasów i przestrzeni z Total Flow Management (Kompleksowe Zarządzanie Przepływami)

 

total flow management

Total Flow Management (TFM) skupia się na usprawnianiu przepływu materiału i informacji. Diagnoza odbywa się poprzez zastosowanie Mapowania Strumienia Wartości (Value Stream Mapping).

Zastosowanie Just-in-Time, Kanban, systemów pull oraz innych metod optymalizacji produkcji i logistyki stworzy bardziej elastyczny łańcuch dostaw, z niższym poziomem zapasów i zwiększoną produktywnością.

 

Poprawa wydajności sprzętu, zwiększone bezpieczeństwo i jakość z Total Productive Management (Kompleksowe Zarządzanie Parkiem Maszyn)

 

Total Productive Maintenance (TPM) jest sprawdzoną metodą na poprawę wydajności zasobów. Overall Equipment Effectiveness (OEE) zasobów poprawia się poprzez systematyczne zmniejszenie strat w jakości, dostępności i szybkości. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi na wszystkich poziomach w rozwiązywanie problemów, planowanie wyposażenia i codzienne monitorowanie wydajności. 

 

Wyższa jakość z Total Quality Management (Kompleksowe Zarządzanie Jakością)

 

Total Quality Management (TQM) stosuje sprawdzone narzędzia jakościowe aby systematycznie odsłaniać problemy, identyfikować przyczyny źródłowe, podejmować działania naprawcze i wdrożyć proces eliminacji błędów (poka yoke). Metody statystyczne i techniki Six Sigma są wykorzystywane do bardziej złożonych problemów. Dzięki TQM zmniejszymy koszty jakości, a zwiększymy satysfakcję Klienta.

 

Szczupłe Biura, szczupłe finanse, szczupła inżynieria i szczupła administracja z Total Service Management (TSM)

 

Metodologia Kaizen stosowana jest również do usprawniania metod pracy: przepływu informacji, poprawy usług procesów administracyjnych, jakości i wydajności przy jednoczesnym zaangażowaniu kreatywności ludzi. 

Zasady Kaizen są coraz częściej stosowane w biurach zakładów produkcyjnych, a także organizacji usługowych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i samorządy. Transformację szczupłych biur rozpoczyna się od wizualizacji procesów i ich celów, organizowania zespołów wokół codziennych aktywności Kaizen i budowę prostych systemów zarządzania wydajnością.

 

Innowacje Lean, startup Lean i rozwój produktu Lean, innowacje i rozwój Kaizen

 

Innovation and Development kaizen

Podejście Lean poprawia skuteczność procesu innowacji, rozwoju nowych produktów, wprowadzanie nowych produktów, projektowanie i konstrukcję nowych obiektów. Metody Lean przynoszą wyniki w procesie innowacji, uruchamiania i poprawy organizacji w obszarach:

  • Możliwości realizacji projektów i produktów na czas, zgodnie z budżetem
  • Elastyczności i zdolności adaptacji do zmiany
  • Jakości nowego produktu lub usługi
  • Kosztów uruchomienie i dostarczania produktu lub usługi

Wyniki te zostały osiągnięte poprzez umożliwienie pracownikom w pełni wykorzystania ich kreatywności poprzez wizualizację i poprawę procesów i metod pracy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Kaizen Institute może pomóc w Państwa wstępnych etapach działalności.

 

W celu uzyskania więcej informacji na temat tego jak Kaizen może pomóc spełnić Twoje wyzwania biznesowe, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego po prawej stronie.

 

 

 

Dołącz do nas

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Wyślij zapytanie:

 
 
 
 
 

Kontakt

KAIZEN™ Institute Poland

ul. Koreańska 13
52-121 Wrocław

Tel: +48 (0)71 335 22 75
Fax: +48 (0)71 341 29 51

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Klienci KAIZEN

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client