Kalendarz szkoleń

 

Szukaj szkoleń według:

Nadchodzące szkolenia

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN/lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski, kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa, uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

...

Produktywne zarządzanie parkiem maszynowym, bo tak często definiowany jest TPM, składa się z 8 filarów ujmujących narzędzia służące zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty Total Productive Maintenance wprowadzają uczestników w świat TPM, rozpoczynając od prezentacji założeń, celów oraz efektów jakie można osiągnąć poprzez kompleksowe wdrażanie TPM w organizacji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest również podejście do TPM jako filozofii zarządzania, a nie zbioru narzędzi.

...

Warsztaty KAIZEN™ Toolbox to zebranie w jednym miejscu i usystematyzowanie wiedzy o wybranych narzędziach stosowanych przy wdrażaniu elementów KAIZEN™ Management System. Począwszy od Audytu Kaizen, poprzez Policy Deployment, uczestnicy poznają sposoby analizy poziomu wdrożenia narzędzi Kaizen, uczą się również wyznaczać cele i określać brzegowe warunki wdrażania kultury Kaizen. Warsztaty pozwalają też zapoznać się z wybranymi trudniejszymi narzędziami Kaizen, dzięki czemu uzupełniają swoją wiedzę i sprawdzają poziom umiejętności.

...

Pierwszym krokiem, aby osiągnąć płynny, zbalansowany przepływ jest eliminacja strat poszczególnych gniazd produkcyjnych i zorganizowanie ich zgodnie z zasadą Just-In-Time. Podczas szkolenia Total Flow Management uczestnicy uczą się jak zoptymalizować linie produkcyjne i dostosować je do taktu Klienta, jak identyfikować i eliminować wąskie gardła przez integrację obszarów produkcyjnych, a tym samym zwiększyć jakość wyrobów.

...
arrow up