KAIZEN™ Foundations ONLINE

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN/lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski, kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa, uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

Zarejestruj się

08. - 09. Apr. 2020

Poland
szkolenie online

Polski

899 PLN

Our Training Goals

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą filozofii KAIZEN™ oraz podstawowymi obszarami KAIZEN™ Change Model, wykształcenie umiejętności rozpoznawania strat i stosowania narzędzi ich eliminacji, przedstawienie rezultatów ich wdrażania, a także zapoznanie uczestników z metodami rozwiązywania problemów oraz ich praktycznym zastosowaniem.

What you learn

Poruszane tematy:
• Geneza i rozwój KAIZEN™
• Pojęcie wartości dodanej i straty
• Rodzaje marnotrawstwa
• Rozpoznawanie strat (MUDA)
• Kampania 5S i audyty 5S
• Standardy i korzyści z ich stosowania
• Rola wizualizacji
• Cykl PDCA/SDCA
• Siedem kroków rozwiązywania problemów
• Warunki osiągania sukcesów z KAIZEN™

Narzędzia:
• Rodzaje strat
• Akcja 5S
• Audyty 5S
• Problem Solving Story
• Standaryzacja
• Zarządzanie wizualne

Warunki i zasady KAIZEN™ College ONLINE:
• Szkolenie jest prowadzone online przy użyciu interaktywnej platformy do komunikacji
• Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz FV proforma
• Po dokonaniu wpłaty zostanie przesłany link, przy użyciu którego będzie możliwe dołączenie do szkolenia online
• Podana cena szkolenia dotyczy uczestnictwa jednej osoby
• Szkolenie każdego z dni odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00
(z przerwą o godzinie 12:00 – 12:45)
• Po szkoleniu zostanie wysłany certyfikat uczestnictwa
• Po wzięciu udziału we wszystkich 3 szkoleniach z modułu Praktyka KAIZEN™ oraz realizacji zadania wdrożeniowego Uczestnik otrzyma Międzynarodowy Certyfikat Praktyka KAIZEN™KAIZEN™ Foundations ONLINE

899 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Currently there are no KAIZEN\u2122 training courses scheduled for the immediate future. We deliver most of our trainings on-site for clients. Please contact us at country@kaizen.com to explore how we can support you with your training requirements.

arrow up