Total Productive Maintenance ONLINE

Produktywne zarządzanie parkiem maszynowym, bo tak często definiowany jest TPM, składa się z 8 filarów ujmujących narzędzia służące zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty Total Productive Maintenance wprowadzają uczestników w świat TPM, rozpoczynając od prezentacji założeń, celów oraz efektów jakie można osiągnąć poprzez kompleksowe wdrażanie TPM w organizacji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest również podejście do TPM jako filozofii zarządzania, a nie zbioru narzędzi.

Zarejestruj się

16. - 17. Apr. 2020

Poland
szkolenie online

Polski

899 PLN

Our Training Goals

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad podziału odpowiedzialności za park maszynowy oraz pierwszych trzech etapów samodzielnej konserwacji maszyn, przedstawienie i nauczenie uczestników wykorzystywania metodologii wykrywania oraz eliminowania problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego.

What you learn

Poruszane tematy:
• Budowa systemu TPM
• Etapy samodzielnej konserwacji - Autonomous Maintenance
• Dobór wskaźników (OEE) – definicja, zastosowanie
• Tworzenie standardów i ich wizualizacja
• 16 rodzajów strat
• Zarządzanie wizualne
• Zasady prowadzenia audytów w ramach TPM
• Rola i zadania operatorów i Utrzymania Ruchu w procesie wdrażania TPM
• Korzyści i sukcesy osiągane dzięki wdrażaniu TPM

Narzędzia:
• Tablica rozwiązywania problemów KOBETSU KAIZEN™
• Współczynnik efektywnego wykorzystania parku maszynowego – OEE
• Czerwona kartka – eliminacja usterek
• Standardy konserwacji
• Standard i zasady prowadzenia audytu

Warunki i zasady KAIZEN™ College ONLINE:
• Szkolenie jest prowadzone online przy użyciu interaktywnej platformy do komunikacji
• Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz FV proforma
• Po dokonaniu wpłaty zostanie przesłany link, przy użyciu którego będzie możliwe dołączenie do szkolenia online
• Podana cena szkolenia dotyczy uczestnictwa jednej osoby
• Szkolenie każdego z dni odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00
(z przerwą o godzinie 12:00 – 12:45)
• Po szkoleniu zostanie wysłany certyfikat uczestnictwa
• Po wzięciu udziału we wszystkich 3 szkoleniach z modułu Praktyka KAIZEN™ oraz realizacji zadania wdrożeniowego Uczestnik otrzyma Międzynarodowy Certyfikat Praktyka KAIZEN™

Total Productive Maintenance ONLINE

899 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Currently there are no KAIZEN\u2122 training courses scheduled for the immediate future. We deliver most of our trainings on-site for clients. Please contact us at country@kaizen.com to explore how we can support you with your training requirements.

arrow up