Total Productive Maintenance Basics

Produktywne zarządzanie parkiem maszynowym, bo tak często definiowany jest TPM, składa się z 8 filarów ujmujących narzędzia służące zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty TPM Basics wprowadzają uczestników w świat TPM, rozpoczynając od prezentacji założeń, celów oraz efektów jakie można osiągnąć poprzez kompleksowe wdrażanie TPM w organizacji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest również podejście do TPM jako filozofii zarządzania, a nie zbioru narzędzi.

Zarejestruj się

04. - 05. Dec. 2019

Poland
VELUX/ NB Polska, Namysłów

Polski

2000 PLN

Our Training Goals

Cel:
Przedstawienie uczestnikom zasad podziału odpowiedzialności za park maszynowy oraz pierwszych trzech etapów samodzielnej konserwacji maszyn.
Przedstawienie i nauczenie uczestników wykorzystywania metodologii wykrywania oraz eliminowania problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego, a także zapoznanie z praktyką jej wdrażania.

What you learn

Poruszane tematy:
• Budowa systemu TPM
• Etapy samodzielnej konserwacji - Autonomous Maintenance
• Dobór wskaźników (OEE) – definicja, zastosowanie
• Tworzenie standardów i ich wizualizacja
• 16 rodzajów strat
• Zarządzanie wizualne
• Zasady prowadzenia audytów w ramach TPM
• Rola i zadania operatorów i Utrzymania Ruchu w procesie wdrażania TPM
• Korzyści i sukcesy osiągane dzięki wdrażaniu TPM

Narzędzia:
• Tablica rozwiązywania problemów KOBETSU KAIZEN™
• Współczynnik efektywnego wykorzystania parku maszynowego – OEE
• Czerwona kartka – eliminacja usterek
• Standardy konserwacji
• Standard i zasady prowadzenia audytu


Total Productive Maintenance Basics

2000 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Produktywne zarządzanie parkiem maszynowym, bo tak często definiowany jest TPM, składa się z 8 filarów ujmujących narzędzia służące zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty TPM Basics wprowadzają uczestników w świat TPM, rozpoczynając od prezentacji założeń, celów oraz efektów jakie można osiągnąć poprzez kompleksowe wdrażanie TPM w organizacji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest również podejście do TPM jako filozofii zarządzania a nie zbioru narzędzi. Uczestnicy warsztatów TPM Basics, podczas trzech dni warsztatów, poznają 2 pierwsze filary TPM: - Kobetsu Kaizen, na który składa się OEE – współczynnik efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz proces rozwiązywania problemów zgodny z cyklem PDCA - Autonomous Maintenance – autonomiczne utrzymanie ruchu, gdzie omawiane są 3 pierwsze kroki skutecznego wdrożenia, polegającego na zwiększaniu odpowiedzialności za park maszynowy przez operatorów poprzez czyszczenie, inspekcję oraz konserwację. Celem jest zbudowanie zespołu tzw. Autonomicznych Menedżerów obsługujących procesy. Podczas seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach mających na celu tworzenie zakresu odpowiedzialności za maszynę, planów czyszczenia i konserwacji. Poznają również w skrócie pozostałe 7 filarów TPM oraz ćwiczą pomiar efektywności maszyn wskaźnikiem OEE.

...
arrow up