Warunki uczestnictwa w wydarzeniach

  1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie e-maila potwierdzającego udział w szkoleniu.
  2. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający oświadcza, że zgłaszany Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora udostępnionych danych w celach informacyjnych związanych z realizacją tego wydarzenia.
  3. Zgłaszający zobowiązuje się do dokonania płatności kwoty brutto za uczestnictwo w wydarzeniu na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona w ostatni dzień wydarzenia z 14 dniowym terminem płatności.
  4. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu bez ponoszenia kosztów jest możliwa, gdy zgłoszenie tego faktu (mailowe) nastąpi najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
  5. W przypadku rezygnacji najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem – Organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 50% kosztów uczestnictwa.
  6. Gdy rezygnacja nastąpi później (lub uczestnik nie zgłosi się na wydarzenie) ponosicie Państwo koszty w wysokości 100% ceny uczestnictwa.
  7. Cena szkoleń Kaizen Lean College nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników (punkt ten nie dotyczy Benchmark Tours).
  8. Firmy, w których odbywają się wydarzenia Kaizen Lean College lub Benchmark Tour, zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia na wizytę uczestnika z firmy konkurencyjnej. Decyzję o ewentualnej odmowie otrzymają Państwo 7 dni przed terminem realizacji wydarzenia. W przypadku odmowy udziału, zgłoszenie jest anulowane i nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia. W takiej sytuacji zgłoszony uczestnik może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów.

Informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaizen Institute Poland z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Koreańskiej 13, zwany dalej Administratorem

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i informacji o szkoleniu Kaizen College i będą udostępniane innym odbiorcom jedynie w celu organizacji szkolenia

3.     Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie na szkolenie Kaizen College

4.     Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia na szkolenie Kaizen College, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest przyjęcia zgłoszenia na szkolenie Kaizen College

5.     Posiada Pani/Pan prawo do:

o      żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

o      sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

o      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

o      przenoszenia danych,

o      wniesienia skargi do organu nadzorczego,

o      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

6.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

7.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat
0
Mój koszyk

 

 

 

Dołącz do nas

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Wyślij zapytanie:

 
 
 
 
 

Kontakt

KAIZEN™ Institute Poland

ul. Koreańska 13
52-121 Wrocław

Tel: +48 (0)71 335 22 75
Fax: +48 (0)71 341 29 51

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Klienci KAIZEN

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client