Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Wyłączenie odpowiedzialności

Kaizen Institute ani żaden z jego pracowników nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne ryzyko bądź straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio w następstwie wykorzystywania treści zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Kaizen Institute dla osób poszukujących informacji o stosowanej przez niego technologii oraz ideologii Kaizen. Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie wykorzystanie informacji zawartych na stronie ani w związku z żadnymi innymi konsekwencjami niewłaściwej interpretacji jej treści.

Kaizen Institute zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego stosowania, opierania się na informacjach umieszczonych na stronie, ani odnoszenia się do nich. Informacje zawarte na stronie są okresowo uaktualniane, niemniej jednak potencjalne nowe okoliczności - takie jak dodatkowe fakty i dane czy przyszłe wydarzenia - mogą mieć wpływ na zagadnienia związane z omawianymi tematami. Nie można więc zagwarantować, iż informacje zawarte na stronie są w pełni poprawne, kompletne i aktualne.

Dokumenty i powiązane z nimi elementy graficzne opublikowane na niniejszej witrynie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Zawarte tu informacje są regularnie modyfikowane. Kaizen Institute może wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i usługach opisanych na niniejszej stronie.

 

UWAGA DO DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zezwolenie na korzystanie z dokumentów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (takich jak artykuły, przykłady, wiadomości, ogłoszenia, fotografie, historie itp.) może zostać udzielone pod warunkiem, że:

1. na wszystkich kopiach zostanie zamieszczona poniższa informacja o prawach autorskich oraz posiadaniu zgody na korzystanie z Dokumentów,

2. użytkowanie Dokumentów z niniejszej strony internetowej będzie służyć jedynie celom informacyjnym, osobistym i niekomercyjnym, a Dokumenty, o których mowa, nie będą kopiowane ani publikowane w żadnych sieciach komputerowych bądź za pośrednictwem żadnych innych mediów oraz

3. w Dokumentach nie zostaną dokonane żadne modyfikacje. Wykorzystywanie ich w jakimkolwiek innym celu jest stanowczo zabronione przez prawo i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego i karnego. Osoby naruszające te warunki będą ścigane sądowo w najszerszym możliwym zakresie.

Dokumenty, o których mowa powyżej, nie uwzględniają projektu wizualnego i układu strony internetowej Kaizen Institute ani żadnych innych jej elementów, które są chronione w ramach prawa ochrony szaty graficznej, znaku handlowego, ustawy o nieuczciwej konkurencji i innych regulacji.  Nie mogą być kopiowane ani imitowane częściowo ani w całości. Żadne znaki graficzne, obrazy ani dźwięki ze strony internetowej nie mogą być kopiowane ani przekazywane bez wyraźnej zgody Kaizen Institute.

 

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elementy niniejszej strony internetowej - tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie - stanowią własność Kaizen Institute i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych.

 

ZNAKI HANDLOWE

KAIZEN, GEMBAKAIZEN, inne znaki graficzne, loga i nazwy usług są znakami towarowymi Kaizen Institute. Znaki towarowe Kaizen Institute nie mogą być użytkowane w związku z produktami i usługami niezwiązanymi z Kaizen Institute ani w żaden inny sposób, który może wprowadzić w błąd klientów lub naraża dobre imię Kaizen Institute

 

ŁĄCZA DO STRON INNYCH PODMIOTÓW

Umieszczone na stronie łącza internetowe pozwalają opuścić stronę internetową Kaizen Institute. Witryny, na które przekierowują łącza, nie podlegają Kaizen Institute, co oznacza, że Kaizen Institute nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej z nich ani zachodzące na stronach zmiany. Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za webcasting ani inne formy transmisji pochodzących z załączonych portali. Łącza zostały umieszczone na stronie jako udogodnienie i nie są w jakikolwiek sposób wspierane ani zatwierdzone przez Kaizen Institute.

 

ŁĄCZA POCHODZĄCE ZE STRON INNYCH PODMIOTÓW

Zezwolenie na umieszczanie łączy do niniejszej strony internetowej na stronach innych podmiotów jest przyznawane pod warunkiem, iż kontekst, w jakim zostały umieszczone odnośniki do danego elementu, odzwierciedla jego rzeczywisty przekaz i nie wprowadza w błąd odwiedzających.

 

Polityka prywatności

Kaizen Institute Poland rozumie, że prywatność jest dla Ciebie ważna i jest mocno zaangażowana w ochronę danych osobowych, które możesz podać podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z materiałów na stronie pl.kaizen.com.

Właściwe obchodzenie się z Twoimi danymi z należytym uwzględnieniem Twoich indywidualnych praw osobistych, jak również rozważenie Twojego prawa do informacji o samostanowieniu jest dla nas ważne podczas korzystania z Twoich danych osobowych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z europejskimi dyrektywami o ochronie danych i ich wdrażaniem do prawa krajowego. Kaizen Institute Poland zastrzega sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności do zmienionych przepisów ustawowych i wykonawczych.

1. Korzystanie ze strony internetowej Kaizen Institute bez podawania danych osobowych

Możesz korzystać z naszej strony internetowej bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Poniższe przypadki nie dotyczą danych dotyczących użytkowania w dowolnym momencie.

 1.1 Pliki cookie

Zobacz naszą politykę plików cookie

 1.2 Analiza użytkowania na naszej stronie internetowej

Google Universal Analytics. W jaki sposób Google Universal Analytics zbiera dane dotyczące użytkowania?

Ta strona korzysta z Google Universal Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Universal Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Plik cookie to plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim komputerze i umożliwia analizę korzystania z witryny. Ten stały plik cookie (patrz akapit dotyczący plików cookie w tym oświadczeniu o ochronie prywatności) zawiera kombinację liczb losowych do rozpoznawania naszej witryny przez przeglądarkę. Informacje na temat korzystania z tej witryny generowane przez plik cookie są zazwyczaj wysyłane i przechowywane na serwerze Google znajdującym się w USA.

Jeśli brakuje tego pliku cookie, np. ponieważ jest usuwany po sesji, Google Universal Analytics używa innych metod, aby rozpoznać przeglądarkę, aby kontynuować przypisywanie zachowania użytkownika do pseudonimu. Metody te są również używane na innych urządzeniach (np. Tabletach, smartfonach) do ogólnej analizy zachowania osoby korzystającej z wielu urządzeń.

Anonimizacja adresu IP

Anonimizacja IP jest włączona na naszej stronie internetowej, tj. mimo że serwer wysyła pełny adres IP urządzenia do serwera Google, Google obcina adres przed przechowywaniem, a tym samym skutecznie go anonimizuje.

Szczegółowe informacje na temat anonimizacji adresu IP można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

Cel Google Universal Analytics

W imieniu dostawcy tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i świadczenia dalszych usług na rzecz dostawcy witryny związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę za pośrednictwem Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Opcje rezygnacji

Jeśli używasz przeglądarki na komputerze PC, Mac lub innym urządzeniu, na którym mogą być instalowane wtyczki, możesz uniemożliwić pobieranie danych dotyczących witryny i użytkowania generowanych przez Google Universal Analytics (w tym swój adres IP) i rozpowszechnianie tych danych przez Google, instalując tę ​​wtyczkę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Wtyczka blokuje Google Web Analysis dla wszystkich odwiedzanych witryn.

Zajrzyj na tę stronę, aby zobaczyć uwagi Google dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa danych w Universal Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

1.3 Linki do serwisów społecznościowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do wielu sieci społecznościowych. Łącze połączy się z serwerem sieci społecznościowej tylko po kliknięciu, tzn. żadne dane użytkowania nie zostaną wysłane do sieci społecznościowej, chyba że klikniesz odpowiedni link. Dostawca sieci społecznościowej jest odpowiedzialny za ochronę danych w sieci.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1 Newsletter

Wyślemy Ci informacje o Kaizen Institute Poland, wydarzeniach, usługach i nowościach, jeśli wybierzesz odpowiednie pole wyboru „Subskrybuj” na wyraźne życzenie lub jeśli otrzymamy Twój adres e-mail poprzez pobranie dodatkowych informacji (np. Infografika) . Biuletyny są wysyłane przez nas; dostawa jest zabezpieczona za pomocą śledzenia poczty e-mail dla każdej kampanii.

Możesz anulować biuletyn w każdej chwili wysyłając e-mail na adres pl@kaizen.com. Ponadto każdy biuletyn zawiera link, którego można użyć do usunięcia z listy odbiorców.

3. Dalsze deklaracje dotyczące ochrony danych

3.1 Biuro odpowiedzialne

Odpowiedzialnym biurem ochrony danych jest firma określona w nadruku. Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za strony publikowane w domenie http://www.pl.kaizen.com/. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za strony naszych partnerów, do których prowadzą linki na naszej stronie.

3.2 Twoje prawa jako podmiotu danych, cofnięcie zgody

Użytkownik może korzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, aby uzyskać dostęp, poprawić, usunąć lub zablokować przechowywane dane i odwołać swoje treści przyznane nam w dowolnym momencie. W tym celu wyślij e-mail na adres pl@kaizen.com.

3.3 Aplikacje

Jeśli prześlesz nam swoje zgłoszenie, Twoje dane będziemy przechowywać wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą po wypełnieniu danych. Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. W tym celu skontaktuj się z nami za pomocą danych z Warunków użytkowania.

3.4 Połączone strony

Odpowiednie firmy partnerskie są odpowiedzialne za ochronę danych na powiązanych stronach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz informacje w wydawnictwie lub oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie, do której prowadzi link. Aby skorzystać z prawa do informacji, aby uzyskać dostęp, poprawić, usunąć lub zablokować przechowywane dane, skontaktuj się z biurem odpowiedniego partnera.

3.5 Inspektor ochrony danych

Instytut Kaizen wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w przypadku wszelkich pytań dotyczących ochrony danych w Instytucie Kaizen. W razie pytań dotyczących ochrony danych skontaktuj się z inspektorem ochrony danych:

Kaizen Institute Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Inspektor Ochrony Danych

Ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław

Poland

Phone + 48 71 335 22 75

Email: iod@kaizen-institute.pl

Internet: www.pl.kaizen.com

 

 

 

 

Dołącz do nas

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Wyślij zapytanie:

 
 
 
 
 

Kontakt

KAIZEN™ Institute Poland

ul. Koreańska 13
52-121 Wrocław

Tel: +48 (0)71 335 22 75
Fax: +48 (0)71 341 29 51

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Klienci KAIZEN

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client