Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Wyłączenie odpowiedzialności

Kaizen Institute ani żaden z jego pracowników nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne ryzyko bądź straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio w następstwie wykorzystywania treści zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Kaizen Institute dla osób poszukujących informacji o stosowanej przez niego technologii oraz ideologii Kaizen. Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie wykorzystanie informacji zawartych na stronie ani w związku z żadnymi innymi konsekwencjami niewłaściwej interpretacji jej treści.

Kaizen Institute zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego stosowania, opierania się na informacjach umieszczonych na stronie, ani odnoszenia się do nich. Informacje zawarte na stronie są okresowo uaktualniane, niemniej jednak potencjalne nowe okoliczności - takie jak dodatkowe fakty i dane czy przyszłe wydarzenia - mogą mieć wpływ na zagadnienia związane z omawianymi tematami. Nie można więc zagwarantować, iż informacje zawarte na stronie są w pełni poprawne, kompletne i aktualne.

Dokumenty i powiązane z nimi elementy graficzne opublikowane na niniejszej witrynie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Zawarte tu informacje są regularnie modyfikowane. Kaizen Institute może wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i usługach opisanych na niniejszej stronie.

 

UWAGA DO DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zezwolenie na korzystanie z dokumentów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (takich jak artykuły, przykłady, wiadomości, ogłoszenia, fotografie, historie itp.) może zostać udzielone pod warunkiem, że:

1. na wszystkich kopiach zostanie zamieszczona poniższa informacja o prawach autorskich oraz posiadaniu zgody na korzystanie z Dokumentów,

2. użytkowanie Dokumentów z niniejszej strony internetowej będzie służyć jedynie celom informacyjnym, osobistym i niekomercyjnym, a Dokumenty, o których mowa, nie będą kopiowane ani publikowane w żadnych sieciach komputerowych bądź za pośrednictwem żadnych innych mediów oraz

3. w Dokumentach nie zostaną dokonane żadne modyfikacje. Wykorzystywanie ich w jakimkolwiek innym celu jest stanowczo zabronione przez prawo i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego i karnego. Osoby naruszające te warunki będą ścigane sądowo w najszerszym możliwym zakresie.

Dokumenty, o których mowa powyżej, nie uwzględniają projektu wizualnego i układu strony internetowej Kaizen Institute ani żadnych innych jej elementów, które są chronione w ramach prawa ochrony szaty graficznej, znaku handlowego, ustawy o nieuczciwej konkurencji i innych regulacji.  Nie mogą być kopiowane ani imitowane częściowo ani w całości. Żadne znaki graficzne, obrazy ani dźwięki ze strony internetowej nie mogą być kopiowane ani przekazywane bez wyraźnej zgody Kaizen Institute.

 

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elementy niniejszej strony internetowej - tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie - stanowią własność Kaizen Institute i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych.

 

ZNAKI HANDLOWE

KAIZEN, GEMBAKAIZEN, inne znaki graficzne, loga i nazwy usług są znakami towarowymi Kaizen Institute. Znaki towarowe Kaizen Institute nie mogą być użytkowane w związku z produktami i usługami niezwiązanymi z Kaizen Institute ani w żaden inny sposób, który może wprowadzić w błąd klientów lub naraża dobre imię Kaizen Institute

 

ŁĄCZA DO STRON INNYCH PODMIOTÓW

Umieszczone na stronie łącza internetowe pozwalają opuścić stronę internetową Kaizen Institute. Witryny, na które przekierowują łącza, nie podlegają Kaizen Institute, co oznacza, że Kaizen Institute nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej z nich ani zachodzące na stronach zmiany. Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za webcasting ani inne formy transmisji pochodzących z załączonych portali. Łącza zostały umieszczone na stronie jako udogodnienie i nie są w jakikolwiek sposób wspierane ani zatwierdzone przez Kaizen Institute.

 

ŁĄCZA POCHODZĄCE ZE STRON INNYCH PODMIOTÓW

Zezwolenie na umieszczanie łączy do niniejszej strony internetowej na stronach innych podmiotów jest przyznawane pod warunkiem, iż kontekst, w jakim zostały umieszczone odnośniki do danego elementu, odzwierciedla jego rzeczywisty przekaz i nie wprowadza w błąd odwiedzających.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Właścicielem serwisu pod nazwą „pl.kaizen.com” („Serwis”) jest Kaizen Institute Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Koreańskiej 13 (52-013), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000665665, posiadająca numer NIP: 899-281-11-76, REGON: 366676165, zwana dalej „Operatorem”.
2. Operator przykłada uwagę do zabezpieczenia otrzymywanych od użytkowników Serwisu danych osobowych i używa wszelkich znanych technicznych i fizycznych środków niezbędnych do prawidłowej ochrony tych danych.
3. Operator wykorzystuje aktualne metody szyfrowania i gwarancji bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem Internetu, a także stosuje się do obowiązujących norm określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926).
4. Operator uzyskuje dane i informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  •    przez przetwarzanie logów serwera Operatora działającego pod adresem pl.kaizen.com,
  •    przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  •    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookie",

5. Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia swoich danych ze zbioru posiadanego przez Operatora.
6. Żądanie wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych Użytkownika może zostać złożone za pomocą adresu e-mail widocznego na stronach Serwisu lub pisemnie na adres korespondencyjny Operatora.
7. Wykorzystywane przez Serwis i Operatora tzw. pliki cookies są plikami tekstowymi, które zapisywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies mogą zawierać m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer (id).
8. Informujemy, że strona pl.kaizen.com korzysta z usługi remarketingu personalizowanego w stosunku do użytkowników ją odwiedzających. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie wobec niego tej usługi, powinien wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.
9. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:

  •    tworzenia statystyk,
  •    zapamiętania preferencji użytkownika w określonych usługach Serwisu,
  •    utrzymania sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu do Serwisu,
  •    remarketingu personalizowanego

10. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przyjmowanie i zapisywanie pochodzących z Serwisu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na ich zapisywanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
11. Operator zastrzega, że ograniczenie wykorzystania plików cookies przez Serwis może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
12. Operator oświadcza, że serwery, urządzenia sieciowe i inna infrastruktura wykorzystywana do prowadzenia Serwisu znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, a zastosowane rozwiązania sprzętowe i organizacyjne spełniają wymagania bezpieczeństwa przechowywanych w nich danych osobowych nakładane przez obowiązujące normy prawne. Operator zapewnia, że dołożył najwyższej staranności, aby serwer, na którym przechowywane są dane użytkowników był zabezpieczony zgodnie z wszelkimi normami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a fizyczny dostęp do serwera mają jedynie osoby odpowiednio upoważnione.
13. Pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować na adres poczty elektronicznej dostępny na stronach Serwisu lub na piśmie, na adres Operatora podany w ust. 1

 

Zapisz się na newsletter

Wpisz swój email 

Dołącz do nas

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Wyślij zapytanie:

 
 
 
 
 

Kontakt

KAIZEN™ Institute Poland

ul. Koreańska 13
52-121 Wrocław

Tel: +48 (0)71 335 22 75
Fax: +48 (0)71 341 29 51

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Klienci KAIZEN

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client