Wyłączenie odpowiedzialności

Kaizen Institute ani żaden z jego pracowników nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne ryzyko bądź straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio w następstwie wykorzystywania treści zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Kaizen Institute dla osób poszukujących informacji o stosowanej przez niego technologii oraz ideologii Kaizen. Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie wykorzystanie informacji zawartych na stronie ani w związku z żadnymi innymi konsekwencjami niewłaściwej interpretacji jej treści.

Kaizen Institute zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego stosowania, opierania się na informacjach umieszczonych na stronie, ani odnoszenia się do nich. Informacje zawarte na stronie są okresowo uaktualniane, niemniej jednak potencjalne nowe okoliczności - takie jak dodatkowe fakty i dane czy przyszłe wydarzenia - mogą mieć wpływ na zagadnienia związane z omawianymi tematami. Nie można więc zagwarantować, iż informacje zawarte na stronie są w pełni poprawne, kompletne i aktualne.

Dokumenty i powiązane z nimi elementy graficzne opublikowane na niniejszej witrynie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Zawarte tu informacje są regularnie modyfikowane. Kaizen Institute może wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i usługach opisanych na niniejszej stronie.

 

UWAGA DO DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zezwolenie na korzystanie z dokumentów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (takich jak artykuły, przykłady, wiadomości, ogłoszenia, fotografie, historie itp.) może zostać udzielone pod warunkiem, że:

1. na wszystkich kopiach zostanie zamieszczona poniższa informacja o prawach autorskich oraz posiadaniu zgody na korzystanie z Dokumentów,

2. użytkowanie Dokumentów z niniejszej strony internetowej będzie służyć jedynie celom informacyjnym, osobistym i niekomercyjnym, a Dokumenty, o których mowa, nie będą kopiowane ani publikowane w żadnych sieciach komputerowych bądź za pośrednictwem żadnych innych mediów oraz

3. w Dokumentach nie zostaną dokonane żadne modyfikacje. Wykorzystywanie ich w jakimkolwiek innym celu jest stanowczo zabronione przez prawo i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego i karnego. Osoby naruszające te warunki będą ścigane sądowo w najszerszym możliwym zakresie.

Dokumenty, o których mowa powyżej, nie uwzględniają projektu wizualnego i układu strony internetowej Kaizen Institute ani żadnych innych jej elementów, które są chronione w ramach prawa ochrony szaty graficznej, znaku handlowego, ustawy o nieuczciwej konkurencji i innych regulacji.  Nie mogą być kopiowane ani imitowane częściowo ani w całości. Żadne znaki graficzne, obrazy ani dźwięki ze strony internetowej nie mogą być kopiowane ani przekazywane bez wyraźnej zgody Kaizen Institute.

 

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elementy niniejszej strony internetowej - tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie - stanowią własność Kaizen Institute i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych.

 

ZNAKI HANDLOWE

KAIZEN, GEMBAKAIZEN, inne znaki graficzne, loga i nazwy usług są znakami towarowymi Kaizen Institute. Znaki towarowe Kaizen Institute nie mogą być użytkowane w związku z produktami i usługami niezwiązanymi z Kaizen Institute ani w żaden inny sposób, który może wprowadzić w błąd klientów lub naraża dobre imię Kaizen Institute

 

ŁĄCZA DO STRON INNYCH PODMIOTÓW

Umieszczone na stronie łącza internetowe pozwalają opuścić stronę internetową Kaizen Institute. Witryny, na które przekierowują łącza, nie podlegają Kaizen Institute, co oznacza, że Kaizen Institute nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej z nich ani zachodzące na stronach zmiany. Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za webcasting ani inne formy transmisji pochodzących z załączonych portali. Łącza zostały umieszczone na stronie jako udogodnienie i nie są w jakikolwiek sposób wspierane ani zatwierdzone przez Kaizen Institute.

 

ŁĄCZA POCHODZĄCE ZE STRON INNYCH PODMIOTÓW

Zezwolenie na umieszczanie łączy do niniejszej strony internetowej na stronach innych podmiotów jest przyznawane pod warunkiem, iż kontekst, w jakim zostały umieszczone odnośniki do danego elementu, odzwierciedla jego rzeczywisty przekaz i nie wprowadza w błąd odwiedzających.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kaizen Institute szanuje prywatność wszystkich osób korzystających ze swoich usług oraz strony internetowej w zakresie opisanym przez Politykę Prywatności:

Zbieranie informacji o Odwiedzającym. Aby odpowiedzieć na pytanie zadane w księdze gości, musimy uzyskać standardowe dane użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy.

Zbieramy również dane dotyczące działań klientów i sposobu korzystania przez nich ze strony internetowej, co pomaga udoskonalać projekt graficzny i układ strony. Informacje te nie obejmują żadnych informacji umożliwiających indywidualną identyfikację (jak Państwa nazwisko czy adres).

Ochrona Danych. Kiedy poprzez naszą księgę gości lub w jakikolwiek inny sposób zadają Państwo pytanie, Państwa dane są przechowywane przez nas w sposób bezpieczny. Nie sprzedamy, nie udostępnimy ani nie będziemy handlować danymi osobowymi zebranymi od Państwa na naszej stronie internetowej.

Wiadomości e-mail. Powiadomimy Państwa o ważnych aktualizacjach oraz nowych wiadomościach poprzez nasz biuletyn informacyjny (newsletter) przesłany okazjonalnie na Państwa adres e-mail. Jeśli woleliby Państwo jednak nie otrzymywać od nas wiadomości, prosimy o wysłanie prośby o usunięcie swojego adresu z naszej listy na legal@kaizen.com

 

Zapisz się na newsletter

Wpisz swój email 

Dołącz do nas

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Wyślij zapytanie:

 
 
 
 
 

Kontakt

KAIZEN™ Institute Poland

ul. Koreańska 13
52-121 Wrocław

Tel: +48 (0)71 335 22 75
Fax: +48 (0)71 341 29 51

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Klienci KAIZEN

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client