Książki

 
 "Kultura Kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia"

Jon Miller, Jaime Villafuerte, Mike Wroblewski, 2014

ISBN: 978-83-7746-836-4

 

 
 „Droga Toyoty, Fieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty”

Jeffrey K.Liker, David P. Meier, 2011

ISBN: 978-83-62195-37-4

 

 
 „Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty”

Jeffrey K. Liker, Michael Hoseus, 2009

ISBN: 978-83-61732-48-8

 

 
 „Metody TQM w zarządzaniu. Praktyczne przykłady zastosowań”

Marek Ćwiklicki, Hubert Obora, 2009

ISBN: 978-83-7561-049-9

 

 
 „KAIZEN, Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii”

Masaaki Imai, 2007

ISBN: 978-83-61040-00-2

 

Kaizen w Logistyce i Łańcuchu Dostaw - wersja angielska

Kaizen in Loistics

W sytuacji gdy łańcuchy dostaw stają się bardziej globalne i złożone, organizacja potrzebuje lepszych metod aby zoptymalizować zapasy, terminy dostaw, jakość i wydajność, po to aby być bardziej konkurencyjną. Wiele organizacji poszukuje planu działania. „Kaizen w logistyce i łańcuchu dostaw” zawiera szczegółowe instrukcje, w jaki sposób pomóc organizacji w realizacji innowacyjnych systemów produkcyjnych i logistycznych. Bogate ilustracje, przykłady, wzory i objaśnienia systemów Kanban, produkcji komórkowej, standaryzacji pracy, systemów supermarket, Heijunka i projektowania magazynów według zasad Lean to tylko niektóre z kluczowych metod, które poprowadzą czytelnika do sukcesu.

Buy from Amazon

GEMBA KAIZEN: Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju - wersja angielska

Kaizen Book

Niniejsze, drugie wydanie niezwykłej książki Gemba Kaizen to długo oczekiwana, kompleksowo zaktualizowana wersja precyzyjnego opracowania, które omawia zasady japońskiej filozofii biznesu – filozofii ciągłego doskonalenia i innowacji w zakresie procesów, w obszarze o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia wyników firmy. Chodzi o obszar, w którym podejmowane są kluczowe działania, czyli o gemba. Umożliwia to sprawne wdrażanie efektywnych kosztowo, udoskonaleń w najważniejszych procesach biznesowych.

Przytoczone przykłady pokazują, w jaki sposób można obniżać koszty, poprawiać jakość i podnosić poziom zadowolenia Klienta.

To kompleksowe opracowanie szczegółowo omawia kluczowe zagadnienia Gemba Kaizen, takie jak:

  • Jakość, koszt i dostawa w obrębie gemba
  • Pięć kroków organizacji miejsca pracy
  • Rozpoznawanie i eliminacja muda, czyli działań niegenerujących wartości dodanej
  • Zarządzanie wizualne
  • Rola kierowników w środowisku pracy zorganizowanym zgodnie z zasadą lean
  • Rola i zakres odpowiedzialności menedżerów gemba, jeżeli chodzi o utrzymywanie wysokich wyników
  • Zarządzanie JIT i TFM
  • Rola dyrektora generalnego w przewodzeniu kulturze Kaizen

Buy from Amazon

Tworzenie Kultury Kaizen: Wyrównanie Organizacji, Osiągnięcie przełomowych wyników i podtrzymanie zysków - wersja angielska

Creating a Kaizen Culture Book

Książka przedstawia jak organizacje pomyślnie osadzają Kaizen w ich kulturze poprzez przykłady firm które odniosły sukces. W książce znajdują się również wywiady z ponad dwudziestoma liderami biznesu i oryginalne badania. Ta książka pokazuje czytelnikowi, jak wdrożyć kulturę Kaizen w organizacji z wykorzystaniem różnych wariantów, i zapewnić że zmiany będą realizowane i trwałe.

Go to Creating a KAIZEN™ Culture webpage or Buy from Amazon

 

Kaizen: Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii - wersja angielska

Kaizen Book

To pierwsza na świecie książka przybliżająca zachodnim menedżerom Kaizen japońską filozofię zarządzania opartą na ciągłym doskonaleniu.

Premiera tej książki była kamieniem milowym teorii zarządzania, szczególnie systemów jakości. Dla autora natomiast był to początek misji popularyzowania i adaptowania Kaizen w firmach zachodnich. Misji, dla której wyzwaniem były różnice mentalności Japonii i Zachodu. Czytamy w przedmowie: „(…) zachodni menedżerowie preferują nagłe zmiany, oparte na technologiach i znacznych inwestycjach, Japończycy wolą małymi krokami nieustannie doskonalić procesy, opierając się na zdrowym rozsądku i zaangażowaniu pracowników. (…) Te dwa różne podejścia autor nazywa innowacyjnością i Kaizen. Wyzwaniem, jakie stawia przed menedżerami, jest zaadoptowanie ich obu. Bowiem jedynie synergia innowacyjności i Kaizen warunkuje osiągnięcie trwałego sukcesu.
Kaizen nie można zgłębić poprzez studiowanie ksiąg. Prawdziwa nauka płynie z codziennego praktykowania tej dziedziny. Czytelnik, zanim wejdzie na drogę Kaizen, ma okazję poznać tę praktyczną stronę zarządzania w systemie ciągłego doskonalenia poprzez liczne analizy przypadków wdrożeń i funkcjonowania Kaizen w firmach japońskich.

Buy from Amazon

 

Zarządzanie w miejscu pracy wg Taiichi Ōhno: specjalna edycja w 100 rocznicę urodzin - wersja angielska

Book Taiichi-Ohnos-Workplace-Management

Firmy na całym świecie z powodzeniem wdrażają System Produkcyjny Toyoty (TPS - Toyota production System), aby skrócić czas realizacji, zmniejszyć zapasy, poprawić jakość i obniżyć koszty. Chociaż istnieje powszechne dążenie do wdrażania TPS, organizacje jeszcze wiele muszą się nauczyć, przede wszystkim o podstawach systemu. Ta wyjątkowa książka zapewnia jasny, zwięzły przegląd Systemu Produkcyjnego Toyoty i zasad Kaizen. Opiera się na serii wywiadów z samym Ohno, to ponadczasowe dzieło jest hołdem dla jego geniuszu i podstawowych wartości, które uczyniły i nadal sprawiają, ze Toyota jest jednym z najbardziej wiarygodnyh producentów na świecie. Zarządzanie w miejscu pracy Taiichi Ōhno to klasyk, który pokazuje, jak menedżerów Toyoty uczono myśleć.

Buy from Amazon

 

 

 

 

Dołącz do nas

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Wyślij zapytanie:

 
 
 
 
 

Kontakt

KAIZEN™ Institute Poland

ul. Koreańska 13
52-121 Wrocław

Tel: +48 (0)71 335 22 75
Fax: +48 (0)71 341 29 51

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Klienci KAIZEN

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client