Studia Podyplomowe

Studia organizowane wraz z renomowanymi uczelniami dostarczają wiedzę i praktykę z zakresu KAIZEN™. Jest to także świetna okazja do wizyt na Gemba u naszych Partnerów – firm produkcyjnych i usługowych.

XI Edycja Akademii KAIZEN™ - Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

Jedyne tak praktyczne Studia Podyplomowe!
Zdobądź certyfikat praktyka KAIZEN™ oraz dyplom Politechniki Warszawskiej.
Zajęcia prowadzone są przez Konsultantów (praktyków) z Kaizen Institute, oraz wykładowców Politechniki Warszawskiej.

Zajęcia w firmach produkcyjnych

Słuchacze posiądą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Wybrane zajęcia realizowane są na terenie firm produkcyjnych, które wdrażają narzędzia KAIZEN™ na najwyższym poziomie. Wizyty te mają ogromną wartość dodaną, gdyż wiedza zdobyta na sali szkoleniowej zostaje wykorzystana do obserwacji i analizy procesów KAIZEN™ na żywo.

Grupa docelowa

Uczestnikami studiów „Akademia Kaizen” są przede wszystkim kierownicy wyższego i średniego szczebla, w tym dyrektorzy, kierownicy i menedżerowie, a także osoby zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osoby zajmujące się usprawnieniami na produkcji.

Certyfikaty i dyplomy

Studia kończą się dyplomem prestiżowej uczelni wyższej. Po poprawnym zaliczeniu szkolenia KAIZEN™ Basics, TFM i TPM uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat Praktyka KAIZEN™ od Kaizen Institute Consulting Group, uznawany na całym świecie.
Uczestnicy mają szansę zdobyć prestiżowy certyfikat Trenera KAIZEN™ po przejściu dodatkowego szkolenia oraz egzaminu wewnętrznego kaizen.
Istnieje możliwość skorzystania z nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie, z której do 25% pożyczki może zostać umorzone. Szczegółowe informacje dotycząca dofinansowania.
Szczegółowe informacje i terminy zjazdów

Poli Warszaw

V edycja Lean w usługach - Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Jedyne studia w całości poświęcone Lean w usługach! Zdobądź międzynarodowy certyfikat KAIZEN™ Coacha oraz dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zajęcia prowadzone są przez Konsultantów (praktyków) z Kaizen Institute oraz wykładowców Szkoły Głównej Handlowej.

Słuchacze posiądą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. W ramach studiów zorganizowane zostaną 2 wizyty w firmach usługowych/produkcyjnych (dział administracyjny) wdrażających rozwiązania kaizen. Wizyty te mają ogromną wartość dodaną, gdyż wiedza zdobyta na sali szkoleniowej zostaje wykorzystana do obserwacji i analizy procesów KAIZEN™ na żywo.

Grupa docelowa

Studia skierowane są do osób pracujących w firmach każdej wielkości, firmach usługowych, urzędach, biurach, szpitalach oraz części administracyjnej firm produkcyjnych. Szczególnie studia polecamy:


  • osobom odpowiedzialnym za optymalizację procesów w organizacjach,
  • osobom pełniącym funkcje administracyjne oraz logistyczne w odniesieniu do obszaru biurowego,
  • osobom, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania jakością z uwzględnieniem koncepcji TQM, lean, kaizen.

Certyfikaty i dyplomy

Studia kończą się dyplomem prestiżowej uczelni wyższej. Po poprawnym zaliczeniu zajęć, zdaniu egzaminu pisemnego i ustnego z całości studiów oraz przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej uczestnicy mają szansę zdobyć prestiżowy certyfikat KAIZEN™ Coach. Studia rozpoczynają się w październiku 2019.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz procesem rekrutacji:

Godlo SGH Zielone

Studia MBA KAIZEN™ Excellence in World Class Manufacturing

Ruszyła rekrutacja na trzecią edycję studiów MBA KAIZEN™ Excellence in World Class Manufacturing!

MBA KAIZEN™ Excellence in World Class Manufacturing to trzysemestralne studia w tematyce World Class Manufacturing. Zajęcia zaczynają się od października.

Głównym celem studiów jest poznanie praktycznej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Co nas wyróżnia?

  • Część zajęć odbywa się w firmach produkcyjnych, nauka odbywa się na podstawie realnych case'ówprzedsiębiorstwa w którym odbywają się zajęcia
  • Doświadczeni wykładowcy z wieloletnią praktyką
  • Prestiżowy dyplom MBA KAIZEN™ Excellence in World Class Manufacturing oraz możliwość zdobycia międzynarodowego Certyfikatu Menadżera KAIZEN™


Studia organizujemy wspólnie ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Inżynierii Produkcji PW, i dedykujemy osobom zajmującym się usprawnieniami, wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania.

WIP Politechn WarszWUTBSPoli Warszaw

Studia podyplomowe - Akademia Industry 4.0

I edycja Akademii Industry 4.0. – studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

Wspólna kadra konsultantów praktyków, wykładowców oraz ekspertów Industry 4.0. zapewni najwyższy poziom nauczania. Atutem studiów jest możliwość spotkania oraz konsultacji z doświadczonymi Praktykami w obszarze Industry 4.0, jak na przykład z Panem Andrzejem Soldatym, założycielem oraz Partnerem Projektu „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”, Panem Tomaszem Haidukiem członkiem Zarządu, Dyrektorem Branż Digital Factory oraz Process Industries and Drives w Siemens Sp. z o.o., Panem Thomasem Schultzem członkiem platformy Industry 4.0, autorem książki „Industry 4.0 – identyfikacja i wykorzystanie potencjału”, Panem Javier Ruiz Dyrektorem Wydziału Montażu Głównego w Opel Manufacturing.

Wybrane zajęcia odbędą się w firmach. Słuchacze studiów będą mieli możliwość zaobserwowania jak funkcjonuje firma, w której wdrożone są elementy Industry 4.0., w tym druk 3D czy okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Adresatami „Akademii Industry 4.0” są przede wszystkim kierownicy wyższego i średniego szczebla każdego z obszarów przedsiębiorstwa, a także osoby biorące udział w opracowywaniu i realizacji programów usprawniających działalność przedsiębiorstwa.

Poli Warszaw

Studia Podyplomowe - Lean Management 

I edycja studiów, których jesteśmy partnerem merytorycznym

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Lean i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów Lean, KAIZEN™, Ciągłego Doskonalenia, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie. Zajęcia prowadzone w głównej mierze w formie warsztatowej, wraz z licznymi grami symulacyjnymi, z dużym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków Lean.

WSZIZB
arrow up