Kultura Rozwiązywania problemów

Postrzeganie problemów jako okazji do usprawnień oraz umiejętność rozwiązywania problemów pomaga konsekwentnie realizować założenia ciągłego doskonalenia. Dobrze przeprowadzony proces rozwiązywania problemów pozwoli  je zdiagnozować, dotrzeć do przyczyn źródłowych problemu, a następnie go wyeliminować i zapobiec, aby podobne trudności nie pojawiały się w przyszłości.

Cele

Dokładne zapoznanie się z metodami rozwiązywania problemów dzięki czemu uczestnicy będą mogli swobodnie stosować je w swojej pracy. Przedstawienie zalet zespołowego rozwiązywania problemów

Dzięki udziałowi w szkoleniu

 • Zrozumiesz rolę każdego pracownika w procesie rozwiazywania problemów
 • Zdobędziesz świadomości – że każdy następny proces jest klientem
 • Dowiesz się jak wbudować jakość w proces – samokontrola jakości
 • Przećwiczysz umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji i standaryzacji

Narzędzia

 • Metaplan – technika zespołowej diagnozy problemów
 • 7 kroków rozwiązywania problemów
 • Diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawa)
 • Metoda 5 x why?
 • Burza Mózgów Osborne’a – technika zespołowego poszukiwania rozwiązań
 • Cykl PDCA
 • Matryca samokontroli jakości
 • Standaryzacja

Program

 • Proces rozwiązywania problemów w 7 krokach.
 • Narzędzia rozwiązywania problemów zgodnych z cyklem PDCA – Diagram Ishikawy, 5 x Why, Metaplan, Burza Mózgów
 • Konieczne warunki do spełnienia na drodze rozwiązywania problemów.
 • Przekonanie uczestników o potrzebie systematyczności działań.
 • Systematyczne rozwiązywanie problemów – matryca samokontroli jakości.
 • Rola i znaczenie poszukiwania przyczyny problemu.


 

 

 

 

Dołącz do nas

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Wyślij zapytanie:

 
 
 
 
 

Kontakt

KAIZEN™ Institute Poland

ul. Koreańska 13
52-121 Wrocław

Tel: +48 (0)71 335 22 75
Fax: +48 (0)71 341 29 51

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Klienci KAIZEN

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client