Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej Kaizen Institute. Ta strona internetowa jest własnością Kaizen Institute, Ltd. i jest obsługiwana przez Kaizen Institute, firma zarejestrowana w Szwajcarii pod numerem CHE-101.813.609, której siedziba znajduje się pod adresem Bahnhofplatz, 6300 Zug, Szwajcaria. Odwiedzający tę stronę zobowiązani są do przestrzegania poniższych warunków użytkowania, prosimy o uważne przeczytanie ich przed kontynuowaniem.

Zastrzeżenia

Kaizen Institute i wszyscy jej pracownicy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności, straty lub ryzyka poniesionego w konsekwencji, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z korzystaniem i wdrażaniem treści zawartych na tej stronie. Kaizen Institute zapewnia tę stronę internetową jako usługę dla osób poszukujących informacji na temat koncepcji i metodologii KAIZEN™ ™. Kaizen Institute nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwego wykorzystania lub wdrożenia informacji w niniejszym dokumencie lub w jakikolwiek sposób związanych z treścią na tej stronie. Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za, i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku użytkowania, odniesienia lub polegania na jakichkolwiek informacjach zawartych na tej stronie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są okresowo aktualizowane, jednak dodatkowe fakty i informacje lub przyszłe zmiany mogą wpływać na poruszane tematy i nie ma gwarancji, że informacje podane na tej stronie internetowej są poprawne, kompletne i aktualne. Dokumenty i związane z nimi grafiki publikowane na tym serwerze mogą zawierać techniczne niedokładności lub błędy typograficzne. Zmiany są okresowo dodane do informacji w niniejszym dokumencie. Kaizen Institute może w dowolnym momencie dokonać ulepszeń i / lub zmian w produktach i / lub usługach opisanych w niniejszym dokumencie.

Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na tej stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie, są własnością Kaizen Institute, Ltd. i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi.

TZanaki towarowe

"KAIZEN™", "GEMBAKAIZEN™" i inne nazwy graficzne, logo i usługi są znakami usługowymi Kaizen Institute, Ltd. i nie mogą być używane w połączeniu z żadnym produktem lub usługą, która nie jest Instytutem Kaizen, w dowolny sposób, który jest prawdopodobny powodować zamieszanie wśród klientów lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący Instytut Kaizen.

Wykorzystanie zawartości witryny

Zezwolenie na korzystanie z dokumentów (takich jak artykuły, przykłady, wiadomości, ogłoszenia, zdjęcia, opowiadania itp.) Z tej strony internetowej jest udzielane pod warunkiem, że:

  1. poniższa informacja o prawach autorskich pojawia się we wszystkich kopiach i pojawia się zarówno informacja o prawach autorskich, jak i to uprawnienie,
  2. korzystanie z takich dokumentów na tej stronie internetowej służy wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych i nie będzie kopiowane ani publikowane na żadnym komputerze sieciowym ani transmitowane w jakichkolwiek mediach, oraz
  3. nie dokonuje się żadnych modyfikacji żadnych dokumentów. Używanie do jakichkolwiek innych celów jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi karami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

Dokumenty wymienione powyżej nie obejmują projektu ani układu strony internetowej Kaizen Institute, wszystkich elementów strony internetowej Kaizen Institute, które są chronione przez strój handlowy, znak towarowy, nieuczciwą konkurencję i inne prawa i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości lub w części. Żadne logo, grafika, dźwięk lub obraz ze strony internetowej Kaisen Institute Consulting Group nie może być kopiowany lub retransmitowany, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez Kaizen Institute.

Ochrona danych

Dane osobowe przekazane do Kaizen Institute za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Przeczytaj to uważnie, zanim przejdziesz dalej. Podając nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z naszymi

Polityka Prywatności

Zewnętrzne strony internetowe

Linki na tej stronie pozwolą Ci opuścić stronę internetową Kaizen Institute. Powiązane strony nie są kontrolowane przez Kaizen Institute, a Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek odnośnej strony lub jakiegokolwiek linku zawartego w połączonej stronie, ani za żadne zmiany lub aktualizacje tych stron. Kaizen Institute nie ponosi odpowiedzialności za transmisję internetową lub jakąkolwiek inną formę transmisji otrzymanej z dowolnej strony, do której prowadzi link. Kaizen Institute udostępnia te linki tylko dla wygody, a dołączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony Instytutu Kaizen.

Jurisdykcja

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim oraz w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub wszelkich sporów powstałych w związku ze stroną internetową, czy to w umowie, czy w delikcie lub w inny sposób przed sądami szwajcarskimi będzie miał jurysdykcję nad takim sporem.

arrow up