KAIZEN™ Consulting

Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów współpracuje z Klientami w celu dostarczania niestandardowych rozwiązań. Podejście Kaizen Institute Poland wykracza daleko poza teoretyczne nauczanie i raportowanie. Pomagamy Klientom opanować ich Gemba, wdrażając Ciągłe Doskonalenie w całej organizacji.

Co oferujemy


KAIZEN™ offer checklist

Praktyczny coaching dla liderów i członków zespołu


KAIZEN™ offer checklist

Rozwiązywanie problemów i osiąganie celów poprzez współpracę z ludźmi


KAIZEN™ offer checklist

Osiąganie rezultatów dzięki szybkiemu wprowadzaniu pomysłów w czyn


KAIZEN™ offer checklist

Elastyczność i umiejętność dostosowania się do ciągle zmieniających się wymagań rynku


KAIZEN™ offer checklist

Wdrożenie skutecznej metodologii Lean i KAIZEN™ dopasowanej do potrzeb naszych Klientów


KAIZEN™ offer checklist

Profesjonalne zarządzane projektami Lean i KAIZEN™


KAIZEN™ offer checklist

Wdrożenie różnorodnych metod uczenia się poprzez działania, takie jak szkolenia KAIZEN™ i warsztaty VSM


KAIZEN™ offer checklist

Opracowywanie i zarządzanie programem business excellence


KAIZEN™ offer checklist

Współpracę z liderami w celu stworzenia systemów podtrzymujących kulturę Ciągłego Doskonalenia


KAIZEN™ offer checklist

Zmotywowany zespoł realizujący działania KAIZEN™

KAIZEN™ Business System

Nasz kompleksowy KAIZEN™ Business System wspiera każdą organizację poprzez trzy modele: KAIZEN™ Change Model, QCD Model i Growth Model.

Metody motywowania pracowników - narzędzia KAIZEN™ w biznesie

Ciągłe doskonalenie Lean Management wykorzystujące filozofię KAIZEN™

Utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji pracowników jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpływa on na zaangażowanie, a to przekłada się nie tylko na wydajność, ale także na wierność pracowników swojej firmie. Trzeba przy tym pamiętać, aby zamiast skupiania się na sztucznym podnoszeniu poziomu motywacji, wprowadzać skuteczny system zarządzania, oparty na ciągłym doskonaleniu. Tylko w ten sposób w jesteśmy w stanie w sposób naturalny wpływać i zwiększać zaangażowanie pracowników.

Jak wykorzystać KAIZEN™ w biznesie? Skuteczne narzędzie do zmiany

Idea ciągłego doskonalenia pozwala w sposób realny na kształtowanie przez pracowników sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nawet wpływania na jego strategię. Tak rozumiane ciągłe doskonalenie oparte o podejście KAIZEN™ z jednej strony pozwala na usprawnienie procesów wewnątrzorganizacyjnych, z drugiej umożliwia każdemu z pracowników ciągły rozwój i daje poczucie sprawczości. Ten podwójny wymiar ciągłego doskonalenia, wzajemnie się przenikający i uzupełniający, dając poczucie win-win zarówno przedsiębiorstwu, jaki i pracownikowi, tworzy solidne podwaliny pod trwałą przewagę konkurencyjną.

Total Flow Management – zarządzanie przepływami z wykorzystaniem KAIZEN™

Total Flow Management dotyczy wszystkich osób pracujących w firmie na wszystkich szczeblach organizacji, od pracowników niższego szczebla po kadrę zarządzającą. Odpowiednie wdrożenie zbioru narzędzi, służących wyeliminowaniu tych działań, które nie dostarczają Klientom wartości, przynosi wymierne rezultaty, jest kluczowe w kontekście funkcjonowania procesów w organizacji i wspiera skuteczność zarządzania firmą.

Globalna transformacja Lean

Czy planujesz wdrożyć system Ciągłego Doskonalenia na skalę globalną?

Kaizen Institute ma ponad 3 dekady doświadczenia w zarządzaniu zmianami w międzynarodowych firmach. Nasz zespół doświadczonych konsultantów postępuje zgodnie ze standardowymi procedurami Kaizen Institute, z holistycznym podejściem i lokalną specyfiką. Nasza różnorodność i rzeczywiste doświadczenie w różnych kulturach i językach umożliwia skuteczne i terminowe wdrażanie kultury Ciągłego Doskonalenia w każdej globalnej organizacji.

Doświadczenie KAIZEN™ Institute wspiera naszych Klientów by działać lepiej i wydajniej w ramach ich własnej organizacji. W rezultacie nasi Klienci korzystają z przyspieszonego rozwoju produktu, zwiększonej sprzedaży, skutecznego marketingu, wydajnego przepływu i zarządzania zasobami, a co najważniejsze, tworzenia zrównoważonej, skutecznej i motywującej kultury doskonalenia organizacji.

Pozwól, aby KAIZEN™ Institute był Twoim partnerem w zakresie globalnych i strategicznych wyników, umożliwiając długoterminowy, zrównoważony sukces w coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym środowisku.

KAIZEN™ butterfly
andrew-gorvett - Ahlstrom Chirnside Ltd., Scotland

"Wsparcie ze strony Kaizen Institute było pomocne w opracowaniu koncepcji Ahlstrom Lean House i wspieraniu programu wdrożeniowego dla naszych zakładów na całym świecie."


Andrew Gorvett - Continuous Improvement Manager, Food & Beverage


Ahlstrom Chirnside Ltd., Scotland

Znajdź odpowiedniego konsultanta

Wypełnij poniższy formularz, aby skontaktować się z odpowiednim konsultantem.

* wymagane pola

Firmy współpracujące z Kaizen Institute

arrow up